O nás

Založení spolku :  Spolek vznikl dne 21.11.2013 kdy se sešli zakladatelé spolku  Jan Obručník, Václav Mazal, Zdeněk Juřica a Michal Švarc, kdy sepsali žádost a následně odeslali ke schválení na ministerstvo vnitra. Oficiálním spolkem jsme se staly 10.12.2013 kdy byla naše žádost schválena. 

K dnešnímu dni máme 20 členů, kteří se starají nejen o samotný chod spolku ale i udržování pořádku vodní plochy a okolí vodní plochy, které nám bylo svěřené. 

Dalším našim aktivitám patří pořádání či spolupráce na veřejných akcí, které z větší části sami pořádáme. K těmto akcím patří na prvním místě pořádání dětských rybářských závodů pro děti nejen z Bystročic a Žerůvek ale i pro děti z okolí. Jako další je den otevřené vody pro veřejnost. Dále již nějaký rok se podílíme na dětském dnu pořádané obcí Bystročice  pohádková cesta.